Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Vývoz žúmp

VZN č. 1/2023 o spôsobe náhradného odvádzania splaškových vôd (2 MB)

Vážení spoluobčania,

ak sa Vaša domácnosť  nachádza v lokalite, ktorá je v súčasnej dobe neodkanalizovaná, Obec Kostolište Vám ponúka pomoc pri vývoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp fekálovými strojmi.

Obecné zastupiteľstvo na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 27/2021, prišlo s riešením vyplácania príspevkov na vývoz odpadových vôd fekálovými vozidlami, čím by sa aspoň takýmto spôsobom kompenzovali zvyšujúce náklady na vývoz žúmp.

Od 1. januára 2023 bude Obec Kostolište prispievať domácnostiam na vývoz a vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp sumou 15,- Eur na jeden fekál.

Vývoz prebehne nasledovným spôsobom :

Domácnosti si vyzdvihnú na Obecnom úrade kupóny – poukážky v hodnote 15,- Euro na vývoz žumpy.
Počet poukážok na kalendárny rok je stanovený  počtom osôb v domácnosti s trvalým pobytom ( 1 osoba  v domácnosti – 4 vývozy za rok / 4 ks kupónov /, 2 osoby – 6 kupónov, 3 osoby – 8 kupónov, 4 osoby – 12 kupónov, 5 osôb a viac – 13 kupónov )

Nárok na kupóny majú len domácnosti, ktorých obyvatelia majú trvalý pobyt v obci Kostolište a sú v zozname neodkanalizovaných lokalít.

Obec Kostolište má zazmluvnených vývozcov žúmp, ktorí sú uverejnení na tejto stránke. Sú to tí istí, ktorí vykonávali vývoz žúmp v našej obci aj doteraz.
Na vývoz odpadových vôd od iných vývozcov nebude vyplatený príspevok !!!

Majiteľ domácnosti si objedná vývoz žumpy u konkrétneho vývozcu, pri samotnom vývoze mu odovzdá vyplnený 10,- Euro kupón s menom a dátumom vývozu a vyplatí zostávajúcu cenu za vývoz. Vývozca môže od domácnosti odobrať len jeden kupón za vývoz. ( príklad: cena vývozu žumpy je 40,- Euro, domácnosť odovzdá kupón a vývozca vyúčtuje majiteľovi zostatok t.j. 30,- Euro )

Kupóny je zakázané kopírovať, alebo inak rozmnožovať !!!

V prípade nejasností, kontaktujte pracovníkov Obecného úradu Kostolište
na tel. č.: 034 7734 056

Za pochopenie vopred ďakujú poslanci OZ, pracovníci OcÚ a starosta obce.

Zoznam neodkanalizovaných lokalít v obci Kostolište

 • Hlavná ulica od Obecného úradu po koniec obce na Malacky
 • Hlavná ulica po ľavej strane od Pizzeria Žaba po križovatku na moste
 • Cintorínska ulica
 • Ulica pri odpadovom dvore a jej priľahlé ulice
 • Za kostolom
 • Baráky
 • Hliníky a priľahlé ulice
 • Za štadiónom
 • Malý lázok
 • Cigánska ulica
 • Ulička na ožravej

Tabuľka vývozov z domácností v obci Kostolište

Počet osôb v domácnosti
s trvalým pobytom

Počet vývozov

Počet kupónov s príspevkom 15,- Euro na 1 kalendárny rok

1

4

4

2

6

6

3

8

8

4

12

12

5 a viac

13

13

Zoznam zazmluvnených vývozcov :

Dušan Orth, kal-servis s.r.o.,

 • Levárska 758/1, 900 61 Gajary
 • IČO 53131380
 • Tel.: 0915 879 349

Ondrej Frišlovič – SHR

 • 900 63 Jakubov
 • IČO: 42135281
 • Tel.: 0908 126 856

Autodoprava - Miloš Taraba

 • Písniky 747/9, 901 01 Malacky
 • IČO: 34389121
 • Tel.: 0903 414 234 

DOP-KONT s.r.o

 • SNP 29  
 • 908 73 Veľké Leváre
 • IČO: 47362766
 • Tel.: 0905 268 013

Samospráva

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika