Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Obecné zastupiteľstvo

Starosta:  Mgr. Hubert Danihel

Poslanci Obecného zastupiteľstva :

 • Zuzana Kuklovská  - zástupkyňa starostu
 • Jaroslav Bednárik
 • Ing. Michal Danihel
 • Bc. Soňa Drgoňová
 • Stanislav Jurica
 • Ing. Radoslav Jurkáček 
 • MUDr. Tatiana Speváková, PhD.
 • Ing. Marian Vismek                                                  
 • Bc. Ľubica Voltemarová
   
 • Ing Anna Ševerová -  hlavný kontrolór obce

Komisie: 

Stavebná komisia:  

 • predseda: 
 • členovia: 

Kultúrna komisia:  

 • predseda: 
 • členovia: 

Komisia ochrany verejného záujmu:

 • predseda : 
 • členovia : 

 

Samospráva

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

REFERENDUM 2023

Referendum

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika