Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v budove Spoločenského domu

Okrem zapožičania kníh ponúka aj bezplatný INTERNET !!!

Výpožičné dni :

párny utorok : 17,00 - 19,00 hod.

Obec

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

REFERENDUM 2023

Referendum

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika