Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 604 ( k 31.12.2018 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

06.12.2019

Pošta - oznam

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 9.12.2019, t.j. v pondelok bude pošta v Kostolišti z prevádzkových dôvodov otvorená v čase od 8,00 do 10,45 hod.

Detail

03.12.2019

Vývoz skla - oznam

Oznamujeme občanom, že 12.12.2019,t.j. štvrtok sa uskutoční vývoz skla v zelených zberných nádobách (bez žetónov).

Detail

25.11.2019

VIANOČNÉ TRHY S MIKULÁŠOM V KOSTOLIŠTI

Pozývame Vás na VIANOČNÉ TRHY spojené s návštevou SV. MIKULÁŠA a jeho družiny, ktoré sa budú konať v sobotu 7. decembra od 14.00 hod. pred Spoločenským domom v Kostolišti. Prosíme rodičov, aby svoje detičky nahlásili na Obecnom úrade do 5.12.2019

Detail

15.11.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Spoločnosť ZD, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

29.10.2019

Joga - cvičenie

Oznamujeme záujemcom o cvičenie jogy, že každý utorok o 19,15 hod. sa cvičí joga v spoločenskom dome. Poplatok je 3,- eura.

Detail

28.10.2019

Voľby do NR SR

Informácia o voľbe poštou voličom,ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia..

Detail

31.05.2019

Oznam

Žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu ...

Detail

07.03.2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť kompostér do domácnosti..

Detail

28.01.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

15.01.2019

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb. Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa (požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia). Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail