Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 642 ( k 31.12.2019 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

20.02.2020

Pošta - oznam

Vedúca pošty oznamuje, že dňa 25.02.2020, t.j. v utorok bude pošta z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zatvorená.

Detail

18.02.2020

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest...

Detail

17.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

Západoslovenská distribučná, a.s.oznamuje, že dňa 25.2.2020 (t.j. utorok) v čase od 8,00 do 11,00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie časti obce: hlavná cesta od kostola ku križovatke po obidvoch stranách, za poštou ku kultúrnemu domu, Stružka, za Pizzeriou ŽABA, Cigánska ulička a 25.2.2020 v čase od 11,30 do 15,00 hod.: Jakubovská cesta a Šutrovňa.. Dňa 26.2.2020 (t.j.streda) v čase od 8,00 do 11,00 hod. bude bez dodávky elektrickej energie časť obce: Malý Lázok. Zoznam súpisných čísiel a parciel, ktorých sa odstávka týka je zverejnený na oznamovacej tabuli a na webovej stránke obce..

Detail

13.02.2020

POZVÁNKA NA KIRIPOLSKÝ FAŠANG

Vážení občané dzedzini tejto, drahí Kiripolčané, miuí hosté, skúrej než Vás pozvem na Kiripolskí fašang, scem Vás obeznámit co to ten fašang vlastne je. Je to období jedzeňá a zábavi od Trech králú do Popolcovej stredi, alebo po našém - Škaredej stredi. V témto roku 2020 pripadua na 26. februára 2020. Korene tehoto svátku sáhajú až do dávnej minuosci slovanských pohanskích predkú. Sú časem jedzeňá, picá a zábavi. Fašang poznáme hlavňe z krajú Stredňí Európi a našich zemí ešte z časú pred krescanstvem. Bili to pochúdzki dzedzinú, které slúžili na privolání jari bársjakýma spúsobama. Toto období poznali aj víchodňí Slované, u kterích sa slávili v podobje máselnice. Samotní název viprávjá, že to bili časy bohaté na tusté žranice. Naší predkové žili a jedli hodne strídmo, ale počas tehoto fašangového svátku biuo zvikem sa najest co najvjec. Tradičné jedzení bili fánki, šiški- čiže dolki, koblihy a bársjaké zabíjačkové špécie- huspenina, jelítka, suanina a údzené.

Detail

30.01.2020

Kamerový systém ako prevencia proti kriminalite

Obec Kostolište získala v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, pre projekt "Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov v obci Kostolište - III. etapa"

Detail

21.01.2020

OZNAM

V dňoch 24.1. až 22.2.2020 spoločnosť POZAGAS, a.s plánuje začať práce na podzemnej oprave zásobníkovej sondy M1, ktorá sa nachádza v oblasti pri cintoríne v chránenom území pre banskú činnosť. Nakoľko musia jednotlivé pracovné operácie na seba plynulo nadväzovať, práce budú realizované bez prerušenia počas denného aj nočného času. Počas samotnej podzemnej opravy zásobníkovej sondy M1 môže nastať v uvedených dňoch krátkodobé prekročenie hlukovej a dopravnej záťaže v jej okolí.

Detail

14.01.2020

Dotácia z Bratislavkého samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj má v záujme skvalitňovanie nielen svojich kompetencií na svojom území, ale svojou dotačnou schémou podporuje rozvoj obcí vo svojej pôsobnosti.

Detail

02.01.2020

Novoročný príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela pri príležitosti príchodu Nového roku 2020

Detail

15.11.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Spoločnosť ZD, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

28.10.2019

Voľby do NR SR

Informácia o voľbe poštou voličom,ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia..

Detail

30.04.2020

STAVANIE MÁJE

Tradičné stavanie máje na futbalovom štadióne, ľudová veselica

Detail

10.05.2020

DEŇ MATIEK

Oslavy Dńa matiek v Spoločenskom dome

Detail

06.06.2020

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Oslava MDD na futbalovom štadióne

Detail