Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 604 ( k 31.12.2018 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

21.08.2019

Neprejazdná ulica - oznam

Oznamujeme občanom, že od 21.8. do 28.8.2019 bude z dôvodu rozkopávky neprejazdná panelová cesta pre motorové vozidlá od lokality Hliníky smerom Baráky. Prístup je možný od uličky vedľa potravín Ftáčnik.

Detail

21.08.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 2.septembra 2019 v čase od 8,15 do 15,15 hod. plánuje prerušiť dodávku elektriny...

Detail

20.08.2019

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Chmelová oznamuje, že dňa 19.augusta 2019 vo veku 81 rokov zomrela pani Otília Chmelová...

Detail

13.08.2019

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

Obec Kostolište tradične organizuje pri príležitosti UKONČENIA LETA 2019 súťaž vo varení gulášu : XI. ročník KIRIPOLSKÝ GULÁŠ 2019. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú zmerať sily a svoje schopnosti v tejto kulinárskej disciplíne

Detail

12.06.2019

OR HaZZ - oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru..

Detail

31.05.2019

Oznam

Žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu ...

Detail

25.03.2019

Ochrana lesov pred požiarmi

S jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Tento zvýšený výskyt požiarov je spôsobený najmä činnosťou občanov pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov, orezaných stromov a kríkov...

Detail

07.03.2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť kompostér do domácnosti..

Detail

28.01.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

15.01.2019

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb. Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa (požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia). Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail

07.09.2019

UKONČENIE LETA 2019 a KIRIPOLSKÝ GULÁŠ

XI. ročník súťaže vo varení gulášu a ukončenie leta s programom pre deti a dospelých

Detail