Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Klub dôchodcov

adress

Adresa :

  • Klub dôchodcov
  • Kostolište č. 79
  • 900 62 Kostolište

Email: dennecentrum@kostoliste.sk

Správca Klubu dôchodcov:

Darina Jurkáčková
č.d. 336
900 62 Kostolište

tel.: 0915 372 744

Poplatky za užívanie obecných zariadení (14.39 kB)


Z histórie

Začali sme v r.1992 v počte 21 členov. Postupne sa naše rady rozšírili a bolo nás 35.Každý, kto prišiel, sa presvedčil, že tu nájde veselých a príjemných dôchodcov, ktorý chcú aktívne tráviť svoj čas a ešte urobiť niečo pre iných. Pomaly sa zrodili, dnes už tradičné akcie. Ako prvá bola "Úcta k starším", ktorá sa opakuje každý rok. Pribudli Fašiangy, vianočné a novoročné posedenia. Pravidelnými sa stali návštevy divadla - môžeme spomenúť "Ženský zákon po záhorácky" a "Na skle maľované" ako jedny z najúspešnejších predstavení je Radošinské naj. Divadlo. Obľúbené boli i burzy detského oblečenia a zvlášť výstavy ovocia a zeleniny, ručných prác a papierových obrúskov. Usporiadali sme aj zájazdy, jeden z najkrajších bol 3-dňový zájazd Kremnica a okolie, ďalej Beckov, návšteva Rajeckých Teplíc, prehliadka zámku v Topoľčiankach spojená s návštevou Arboréta Mlyňany. Niekoľko krát sme navštívili Marianku. V roku 2008 sme usporiadali "Deň otvorených dverí" ,ktorý mal ukázať i ostatným dôchodcom, čo robíme a ako žijeme. O všetkých našich akciách je možné sa viac dozvedieť z kroniky, ktorá je k nahliadnutiu v priestoroch Denného centra.

Rekonštrukcia klubu

V roku 2009 sa po získaní finančných prostriedkov, obecné zastupiteľstvo rozhodlo Klub dôchodcov zrekonštruovať. Po fašiangovom posedení bol klub uzavretý a činnosť na čas prerušená. Náš spoločný domov dostal novú strechu, novú fasádu, novú vstupnú bránu a úpravu dvora s krásnym zeleným trávnikom, dreveným obkladom studne a chodníkmi so zámkovej dlažby. Vnútorné rekonštrukcie boli rozsiahlejšie. Po predchádzajúcej výmene okien vstupných dverí za nové, plástové, pristúpila stavebná firma k úprave interiéru. Bol postavený nový komín, kuchyňa bola rozšírená a medzi dvomi miestnosťami - klubovňou a spoločenskou miestnosťou sa z veľkej časti zrušila priečka, ktorú nahradili posuvné elegantné presklené dvere. Nové podlahy a nové maliarske nátery. To všetko zvládli do polovice júna. 16.6.2009 bolo slávnostné otvorenie Denného centra. Mali sme živú hudbu, výborný guláš a samozrejme nechýbal ani pán starosta, ktorý privítal hostí a prestrihol zelenú pásku na dverách. Veľmi vydarené podujatie, na ktoré mnohí budú ešte dlho spomínať. A vynovené priestory Denného centra sú aktívne využívané nielen našimi členmi. Fotografie z tohto podujatia nájdete v našej fotogalérii klubu.

Denné centrum dnes

Po obnovení a slávnostnom otvorení Denného centra sme začali našu činnosť s novou chuťou. Pribudli noví členovia i nové nápady. Opäť organizujeme pravidelné, každoročné posedenia na nový rok, fašiangy, úcta k starším. Súčasťou našich slávnostných posedení býva bohatá tombola, zostavená zo sponzorských darov. Objavili sme však nové spôsoby obohatenia programu – okrem pravidelných stretnutí mávame stretnutia „Varím, varíš, varíme“ , kde sa všetci delíme o zaujímavé a chutné recepty. „Pečiem s radosťou“ , keď celý klub rozvoniava od skvelých zákuskov a najnovšie sme sa učili piecť a ozdobovať medovníčky k Vianociam i sviatkom Veľkej noci.

Denné centrum veľmi dobre spolupracuje s Obecným úradom v Kostolišti, menovite s p. starostom Hubertom Danihelom. Spoločne organizujeme zájazdy na divadelné predstavenia a podieľa sa aj na ďalších akciách klubu. Zato mu všetci členovia klubu veľmi pekne ďakujeme.

Dnes máme 60 členov, schádzame sa pravidelne dva razy do týždňa, to je pondelok a štvrtok od 14 hodiny do 18 hodiny.

Fašiangové posedenie FOTO

Výstava ručných prác FOTO

Všetkých nových členov radi privítame!

Základná organizácia Slovenského zvazu telesne postihnutých v Kostolišti

Organizácie

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika