Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Klub dôchodcov

adress

Adresa :

  • Klub dôchodcov
  • Kostolište č. 79
  • 900 62 Kostolište

Email: dennecentrum@kostoliste.sk

Správca Klubu dôchodcov:

Darina Jurkáčková
č.d. 336
900 62 Kostolište

tel.: 0915 372 744

Poplatky za užívanie pre verejnosť


Z histórie

Začali sme v r.1992 v počte 21 členov. Postupne sa naše rady rozšírili a bolo nás 35.Každý, kto prišiel, sa presvedčil, že tu nájde veselých a príjemných dôchodcov, ktorý chcú aktívne tráviť svoj čas a ešte urobiť niečo pre iných. Pomaly sa zrodili, dnes už tradičné akcie. Ako prvá bola "Úcta k starším", ktorá sa opakuje každý rok. Pribudli Fašiangy, vianočné a novoročné posedenia. Pravidelnými sa stali návštevy divadla - môžeme spomenúť "Ženský zákon po záhorácky" a "Na skle maľované" ako jedny z najúspešnejších predstavení je Radošinské naj. Divadlo. Obľúbené boli i burzy detského oblečenia a zvlášť výstavy ovocia a zeleniny, ručných prác a papierových obrúskov. Usporiadali sme aj zájazdy, jeden z najkrajších bol 3-dňový zájazd Kremnica a okolie, ďalej Beckov, návšteva Rajeckých Teplíc, prehliadka zámku v Topoľčiankach spojená s návštevou Arboréta Mlyňany. Niekoľko krát sme navštívili Marianku. V roku 2008 sme usporiadali "Deň otvorených dverí" ,ktorý mal ukázať i ostatným dôchodcom, čo robíme a ako žijeme. O všetkých našich akciách je možné sa viac dozvedieť z kroniky, ktorá je k nahliadnutiu v priestoroch Denného centra.

Rekonštrukcia klubu

V roku 2009 sa po získaní finančných prostriedkov, obecné zastupiteľstvo rozhodlo Klub dôchodcov zrekonštruovať. Po fašiangovom posedení bol klub uzavretý a činnosť na čas prerušená. Náš spoločný domov dostal novú strechu, novú fasádu, novú vstupnú bránu a úpravu dvora s krásnym zeleným trávnikom, dreveným obkladom studne a chodníkmi so zámkovej dlažby. Vnútorné rekonštrukcie boli rozsiahlejšie. Po predchádzajúcej výmene okien vstupných dverí za nové, plástové, pristúpila stavebná firma k úprave interiéru. Bol postavený nový komín, kuchyňa bola rozšírená a medzi dvomi miestnosťami - klubovňou a spoločenskou miestnosťou sa z veľkej časti zrušila priečka, ktorú nahradili posuvné elegantné presklené dvere. Nové podlahy a nové maliarske nátery. To všetko zvládli do polovice júna. 16.6.2009 bolo slávnostné otvorenie Denného centra. Mali sme živú hudbu, výborný guláš a samozrejme nechýbal ani pán starosta, ktorý privítal hostí a prestrihol zelenú pásku na dverách. Veľmi vydarené podujatie, na ktoré mnohí budú ešte dlho spomínať. A vynovené priestory Denného centra sú aktívne využívané nielen našimi členmi. Fotografie z tohto podujatia nájdete v našej fotogalérii klubu.

Denné centrum dnes

Po obnovení a slávnostnom otvorení Denného centra sme začali našu činnosť s novou chuťou. Pribudli noví členovia i nové nápady. Opäť organizujeme pravidelné, každoročné posedenia na nový rok, fašiangy, úcta k starším. Súčasťou našich slávnostných posedení býva bohatá tombola, zostavená zo sponzorských darov. Objavili sme však nové spôsoby obohatenia programu – okrem pravidelných stretnutí mávame stretnutia „Varím, varíš, varíme“ , kde sa všetci delíme o zaujímavé a chutné recepty. „Pečiem s radosťou“ , keď celý klub rozvoniava od skvelých zákuskov a najnovšie sme sa učili piecť a ozdobovať medovníčky k Vianociam i sviatkom Veľkej noci.

Denné centrum veľmi dobre spolupracuje s Obecným úradom v Kostolišti, menovite s p. starostom Hubertom Danihelom. Spoločne organizujeme zájazdy na divadelné predstavenia a podieľa sa aj na ďalších akciách klubu. Zato mu všetci členovia klubu veľmi pekne ďakujeme.

Dnes máme 60 členov, schádzame sa pravidelne dva razy do týždňa, to je pondelok a štvrtok od 14 hodiny do 18 hodiny.

Fašiangové posedenie FOTO

Výstava ručných prác FOTO

Všetkých nových členov radi privítame!

Základná organizácia Slovenského zvazu telesne postihnutých v Kostolišti

Organizácie

REFERENDUM 2023

Referendum

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ