Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Odpadový dvor

Prevádzka odpadového dvora v Kostolišti:

Prevádzkový poriadok odpadového dvora na rok 2022

Správca dvora : Otto Bagi

Prevádzkové hodiny:

  • Pondelok   13.00 - 17.00
  • Streda          8.00 - 12.00, 13.00-17.00
  • Piatok         13.00 - 17.00
  • Sobota        10.00 - 14.00

Spôsob výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2022 na odpadovom dvore

Ak občan s trvalým pobytom v obci Kostolište  vyvezie na odpadový dvor v Kostolišti drobný stavebný odpad, alebo iný komunálny odpad,  bude mu správcom dvora vystavená potvrdenka ( príjemka odpadu ), ktorá obsahuje údaje o občanovi ( meno, priezvisko, adresa ) a údaje o množstve odpadu s vyčíslením poplatku. Túto sumu je občan povinný zaplatiť do 7 dní v pokladni Obecného úradu v Kostolišti.

Tento doklad a poplatok sa vzťahuje aj na vývoz objemového komunálneho odpadu.

Poplatky pre vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odpadový dvor :

Cenník odpadu (356.37 kB)

 

Samospráva

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika