Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Odpadový dvor

Prevádzka odpadového dvora v Kostolišti:

Prevádzkový poriadok odpadového dvora na rok 2022

Správca dvora : Otto Bagi

Prevádzkové hodiny:

  • Pondelok   13.00 - 17.00
  • Streda          8.00 - 12.00, 13.00-17.00
  • Piatok         13.00 - 17.00
  • Sobota        10.00 - 14.00

Spôsob výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2022 na odpadovom dvore

Ak občan s trvalým pobytom v obci Kostolište  vyvezie na odpadový dvor v Kostolišti drobný stavebný odpad, alebo iný komunálny odpad,  bude mu správcom dvora vystavená potvrdenka ( príjemka odpadu ), ktorá obsahuje údaje o občanovi ( meno, priezvisko, adresa ) a údaje o množstve odpadu s vyčíslením poplatku. Túto sumu je občan povinný zaplatiť do 7 dní v pokladni Obecného úradu v Kostolišti.

Tento doklad a poplatok sa vzťahuje aj na vývoz objemového komunálneho odpadu.

Poplatky pre vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odpadový dvor :

  • Drobný stavebný odpad : 13,-  Eur/1m3
  • Objemový odpad : 13,- Eur/ 1m3
  • Dôchodci nad 65 rokov a invalidní dôchodci 11,- Eur/1m3

Samospráva

REFERENDUM 2023

Referendum

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ