Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

UPSVAr

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky zverejňuje
priloženú informáciu o zmene v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie UOZ na ÚPSVaR Malacky.

ZMENA V SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO EVIDENCIE UOZ

NA ÚPSVR MALACKY

POZOR: 

S účinnosťou odo dňa 15.06.2020 sa z dôvodu uvoľnenia opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID 19

r u š í

možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou alebo e-mailom.

Obnovuje sa osobný kontakt občana s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V praxi to znamená, že od 15.6.2020, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska občana) môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

  • osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti si môže stiahnuť z https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141 

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. 

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.  

UPOZORNENIE:

 

V prípade, že od 15.6.2020 bude žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podaná poštou alebo e-mailom na miestne príslušný úrad, takáto žiadosť nebude akceptovaná a nebude sa považovať za podanú.

 

 

 

STRÁNKOVÉ HODINY ÚSPVR MALACKY:

 

Pondelok:        08.00- 12.00    13.00 – 15.00

Utorok:             08.00- 12.00    13.00 – 15.00

Streda:             08.00- 12.00    13.00 – 17.00

Štvrtok:                        nestránkový deň

Piatok:             08.00- 12.00   

Dátum vloženia: 16. 6. 2020 13:26
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2020 13:09
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika