Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Dolné záhorie - cyklopreteky

V prílohe zverejňujeme propozície pre Cyklopreteky Dolné záhorie, ktoré sa budú organizovať pre školskú mládež

Propozície

  1. ročník detskej MTB cyklo cross-country Záhoria

 

               O Pohár Dolného Záhoria

 

1. ročník cross-country horských bicyklov na okruhoch XCO , kde sa na rozličných terénoch preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú organizované pre žiakov dedín z Dolného Záhoria. Budú organizované trojkolovo t.j. tri preteky, každý pretek vždy v inej dedine. Víťaz v danej kategórii bude ten, ktorý získa najviac bodov zo všetkých troch pretekov. / môže byť i z dvoch pretekov/ Cieľom projektu je zaistenie dostupnosti súťaženia pre športové aktivity žiakov. Touto činnosťou čiastočne zamedzíme negatívnemu využívaniu voľného času žiakov a pokúsime sa naplniť náš celkový cieľ.  Naším celkovým cieľom je vytvorenie prostredia pre záujem o cyklistiku a zvýšenie zdravotnej prevencie žiakov škôl Dolného Záhoria, ktoré sa prejaví pozitívnym využívaním voľného času formou športových mimoškolských aktivít.

.  Vytvorením atraktívneho cyklistického  prostredia pre žiakov sledujeme pritiahnuť ich pozornosť k športu, pohybu a zdraviu prospešným aktivitám. Projekt je zameraný aj na objavovanie žiackych cyklistických talentov v regióne Dolné Záhorie. V časovom horizonte 2-3 roky chceme najlepších konfrontovať na cyklistických pretekoch v rámci kraja.

 
 

USPORIADATEĽ:

 • OZ Dolné Záhorie, Cykloklub Gajary, Enviropark Pomoravie

SPOLUUSPORIADATELIA:  Členské obce OZ Dolné Záhorie

 

MIESTO KONANIA:

 • Zohor
 • Studienka
 • Gajary

DÁTUM KONANIA:

 • 1. kolo - sobota  12. máj 2018     - Zohor
 • 2. kolo - sobota  26. máj 2018     - Studienka
 • 3. kolo - sobota    9. jún  2018     - Gajary - finále

 

REGISTRÁCIA:

 • 08:30 - 09.30 hod.  V mieste štartu.

Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo.

 

KATEGÓRIE :

Detská cross-country : chlapci

 •  ZCH 1žiaci (2006-2007) technický terén, okruh (čas jazdy: 15-20 minút)    
 •  ZCH 2 - žiaci, (2004-2005) technický terén, okruhy (čas jazdy: 25-30 minút) 
 •  ZCH 3 - žiaci, (2002-2003 )  technický terén, okruhy (čas jazdy: 35 min.) 

Detská cross-country : dievčatá

 •  ZD1 - žiačky ( 2006-2007 )  technický terén, okruh (čas jazdy: 10 -15 minút )
 •  ZD2 - žiačky  ( 2004-2005 ) technický terén, okruhy (čas jazdy: 15-20 minút)
 •  ZD3 - žiačky  ( 2002-2003 )  technický terén, okruhy (čas jazdy: 25-30 minút)

BODOVANIE :

 • Bodovanie : body získava prvých 10 pretekárov v následnom bodovaní.       
 • 1. miesto .......10 bodov,  2. miesto..... 9 bodov,  3. miesto....8 bodov, atď.

ČASOMIERA :      Cieľová kamera.

 

ŠTART :                 sobota 10:00 hod.

 

ŠTARTOVNÉ:

 • Žiaci z dedín Dolného Záhoria   0,0 Eur
 • Žiaci z iných dedín a miest  2,0 Eur  (Účasť so súhlasom organizátora.   Obmedzené kapacitou trate. )

V cene štartovného je štartovné číslo a občerstvenie.

 

 

 

 

 

 

PRIHLÁSENIE:

Každá škola môže môže prihlásiť do jednotlivých kategórií max. 1 štartujúceho na celkový počet 100 žiakov v škole.

Do 150                                                            1 účastník

151 – 300                                                        2 účastníci

301 – 450                                                        3 účastníci

451  – 600                                                       4 účastníci

601 – viac                                                        5 účastníkov

 

Prihlásenie:

 • Cez internet
  na preteky môže prihlásiť  škola účastníkov podľa kategórií na e-mailovej adrese : dolnezahorie@gmail.com   vždy najneskôr 48 hodín pred jednotlivými pretekmi(tzn. štvrtok do10:00 hod), z dôvodu organizačného zabezpečenia                                                          
 •  Za registrovaného je považovaný pretekár až po odovzdaní súhlasu účasti na pretekoch podpisom zákonného zástupcu a predložení jednorázového osobného poistenia. Každý účastník musí byť v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby spôsobilej na právne úkony. Toto poverenie musí byť úradne overené !!!

 

CENY:

 

Jednotlivé kolá – Prví traja jednotlivých kategórií  - diplomy, vecné ceny

                                   Ostatní účastníci pretekov upomienkové suveníry.

 

 

Celkové umiestnenie po troch kolách –

Po sčítaní bodov získaných v jednotlivých pretekoch v daných kategóriách -

prví traja z každej kategórie získavajú Pohár Dolného Záhoria,

štvrtý, piaty a šiesty v poradí získava vecné ceny a diplom.

 

Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:

NsP Malacky, Duklianských hrdinov Tel. +421 34 28 29 700

Rýchla zdravotná pomoc tel: 155  ( alebo 112 )

 

 

PODMIENKY ÚČASTI:

Pretekár bude zaregistrovaný na pretek za nasledovných podmienok:

 • Každý účastník musí byť pri registrácii v sprievode zákonného zástupcu, alebo ním poverenej osoby spôsobilej na právne úkony s úradne overeným poverením
 • Musí predložiť potvrdenie o jednorázovom poistení na dni pretekov

Všeobecné podmienky :

 • povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku. Zloženie prilby počas pretekov, bude potrestané diskvalifikáciou.
 • štart na vlastné nebezpečenstvo,
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
 • nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati
 • ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom i počas pretekov pokynmi usporiadateľov

ORGANIZAČNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE :

 

 • Adriana Očenášová, (sekretariát preteku) tel: 0903 266 272, e-mail: dolnezahorie@gmail.com
 • Zuzana Caunerová ( riaditeľka pretekov ) tel.: 0903 520 071, e-mail: enviropark@gajary.sk
 • Dušan Bogdalík (hlavný organizátor preteku), tel.:  +421 903 199 528,                             e-mail: cykloklubgajary@gmail.com Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • František Bezúch (zabezpečenie trate), tel.:+421 915 293 430,                                                                email:  cykloklubgajary@gmail.com
 • Obecné úrady Zohor, Studienka, Gajary – poverení delegáti.

 

Návrh propozícií vypracoval  :

OZ Dolné Záhorie                                                                                           Malé Leváre, 19. 3.2018

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka - pretekára

 

 

 

Meno a priezvisko žiaka /žiačky/

 

.....................................................................................................................

 

Škola .................... ......... ......................... dátum narodenia ...........................

 

Kategória ................................................

 

Názov akcie  :  MTB XCO cyklopreteky o pohár Dolného Záhoria

 

Program :

1. kolo Zohor,  2. kolo Studienka,   3. kolo Gajary

...............................................................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní uvedených cyklistických akcií v školskom roku 2017 / 2018 a som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu . Zároveň sa zaväzujem uhradiť všetky škody, ktoré  moje dieťa počas akcie spôsobí úmyselne.

 

Žiak - pretekár je povinný dodržiavať propozície pretekov, riadiť sa pokynmi usporiadateĺov a dodržiavať zásady bezpečného správania sa.

                                                                                      

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedených akcií a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu.

 

S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil/zúčastnila môj syn/moja dcéra:    súhlasím – nesúhlasím*

 

 

 

V .............................., dňa.........................................

 

Meno a priezvisko rodiča..........................................................

 

Podpis rodiča (zákonného zástupcu)..................................................

 

 

                              Poverenie zákonného zástupcu žiaka - pretekára

 

Zákonný zástupca: ............................................................, bytom:..........................................

                                                                 (Meno a priezvisko)

 

žiaka- pretekára:  ..............................................................

                                               (Meno a priezvisko)

 

 

týmto poverujem: ..............................................................., bytom:.........................................

(Meno a priezvisko, č.OP)

 

 

 

zastupovaním na cyklistických pretekoch o Pohár Dolného Záhoria, ako sprievod.

 

 

Poverenie prijímam v plnom rozsahu: ........................................................

Podpis

 

 

 

 

 

Miesto:

 

Dátum:

 

 

 

Možnosti okruhov MTB  XCO  v Gajaroch

 

Základný okruh autokrosový  -  650 m

Rozšírený /cez modré bodkovanie/  - 1000 m

Klasický jazdený okruh /červený/ - 1 800 m  

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Dátum vloženia: 23. 3. 2018 10:44
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2018 13:31
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika