Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 604 ( k 31.12.2018 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

27.06.2019

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Poláková oznamuje, že dňa 25.6.2019 vo veku nedožitých 60 rokov zomrel pán Štefan Polák...

Detail

24.06.2019

Oznam - pošta

Vedúca pošty v Kostolišti oznamuje, že dňa 26. júna 2019, t.j. v stredu bude pošta zatvorená a 27. júna 2019, t.j. vo štvrtok bude pošta otvorená v čase od 8,00 do 12,30 hod. a poobede od 13,30 do 17,00 hod.

Detail

19.06.2019

POZOR AKTUÁLNA ZMENA !!! - Postrek proti komárom - oznam

Plánovaný pozemný postrek proti komárom v obci Kostolište sa bude opakovane vykonávať dňa 26.júna 2019 t.j. v stredu od 3,30 hod. a v sobotu 29.júna 2019 od 3,30 hod. Postrek bude aplikovaný v zastavanej časti a tesnej blízkosti zastavaného územia obce. Upozorňujeme včelárov, aby úle nechali v tento deň zatvorené. Občanov prosíme aby sa v týchto termínoch počas postreku nezdržovali na otvorených priestranstvách a zabezpečili zatvorenie okien. Postreková látka Deltametrín bude aplikovaná vo forme pary - hmly metódou ULV vo výške 2-3 m nad zemou z korby auta.

Detail

12.06.2019

OR HaZZ - oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru..

Detail

31.05.2019

Oznam

Žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu ...

Detail

25.03.2019

Ochrana lesov pred požiarmi

S jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Tento zvýšený výskyt požiarov je spôsobený najmä činnosťou občanov pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov, orezaných stromov a kríkov...

Detail

07.03.2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť kompostér do domácnosti..

Detail

28.01.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

15.01.2019

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb. Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa (požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia). Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail

04.12.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší. Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú, musia byť zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat...

Detail

07.09.2019

UKONČENIE LETA 2019 a KIRIPOLSKÝ GULÁŠ

XI. ročník súťaže vo varení gulášu a ukončenie leta s programom pre deti a dospelých

Detail