Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

NOVÉ OPATRENIA V BOJI PROTI COVID -19 VYDANÉ ÚVZ SR PLATNÉ OD 15.10.2020

Výstraha COVID-19

Vážení spoluobčania,
na základe prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR ( ÚVZ SR ), platných od 15.10.2020, sa na území obce Kostolište až do odvolania nebudú konať žiadne spoločenské, športové a hromadné podujatia.

To znamená, že budú zatvorené priestory Spoločenského domu a  Denného centra.
Na otvorených priestranstvách t.j. futbalový štadión, multifunkčné ihrisko a detské ihrisko môže byť naraz maximálne   6 osôb

Sväté omše sa budú konať podľa týchto nariadení s účasťou do 6 osôb. Bližšie o slúžení bohoslužieb na https://malacky.fara.sk/, alebo TU 

Za pochopenie ďakujeme

 

PRIJATÉ OPATRENIA ÚVZ SR

Od štvrtka 15.10.2020 od 6.00 h až do odvolania je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

ÚVZ SR zdôraznil, že potrebné bude mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

 

Výnimku z tejto povinnosti majú iba:

 • deti do šesť rokov
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
 • nevestu a ženícha pri sobáši
 • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho fil­mu
 • tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
 • zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

Hygienici zároveň dôrazne odporúčajú, aby deti od troch do šiestich rokov mali prekryté horné dýchacie cesty na verejnosti (interiér, exteriér, verejná hromadná doprava).

Povinné nosenie rúšok v exteriéri bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja. ÚVZ SR pripomenul, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 výrazne narastá. Zdôraznil, že nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia.

Zatvorenie fitness centier, kín či divadiel

Od štvrtka sa zatvárajú aj všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitness centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

 • Prevádzky verejného stravovania budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na jednu osobu na 15 štvorcových metrov. Nevzťahuje sa ale na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • Platí obmedzenie otváracích hodín do 22.00 h s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb.
 • Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia.
 • Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, opäť platí výnimka pre deti.
 • Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nebude povolená.
 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9. do 11. h, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času.

Zákaz hromadných podujatí

Bude tiež zakázané usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb. Aj toto nariadenie bude mať viacero výnimiek.

 • Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ. Nesmie byť starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom treba uviesť presný čas a miesto jeho konania.
 • Výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 • Výnimka bude platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1. liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov.
 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy).
Dátum vloženia: 15. 10. 2020 12:16
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2020 15:36
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika