Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Veterinárne opatrenia - oznam

Veterinárne opatrenia - oznam 1

Veterinárne opatrenia :

V zmysle naradenia opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec z dôvodu výskytu vtáčej chrípky Vás žiadame, aby ste do 18.1.2022 nahlásili súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme na Obecnom úrade v Kostolišti alebo zaslali emailom na adresu: evidencia@kostoliste.sk, príp.  telefonicky nahlásili na čísla: 0910 336 990, 034/7734056.

Regionálna a potravinová správa Senec chovateľom nariaďuje:

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

1.) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

2.) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

3.) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

4.) oznamovať na RPVC Senec  (0245926212, 0911900380, 0902900377) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako dva dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Ďalej Regionálna a potravinová správa Senec chovateľom nariaďuje zákaz:

1.) premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Senec

2.) zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných  zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach

3.) zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Senec

4.) zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Dátum vloženia: 14. 1. 2022 8:52
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 1. 2022 9:10
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

COVID - 19

COVID BANER

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep