Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky

Covid

Vážení spoluobčania,

vo štvrtok 1. októbra 2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky Núdzový stav, kedy platia okrem iného aj nasledovné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:
Všetky osoby v exteriéroch, interiéroch budov a prostriedkoch verejnej dopravy sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

Výnimky z tohto opatrenia:

•          deti do 3 rokov veku, 

•          osoby v exteriéroch, ak sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

•          osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, ak sú od ostatných
           vzdialené viac ako 2 metre,

•          osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

•          vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od priestoru
           určeného na prepravu osôb,

•          žiaci I. stupňa základných škôl v interiéri školy počas výchovno-vzdelávacieho
            procesu,
•          žiaci so stredným ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

•          deti v interiéri materskej školy a jaslí,

•          osoby pri výkone športu,

•          fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

•          nevesty a ženísi pri sobáši, 

•          výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní
           dokumentárneho filmu, 
•          osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, 

•          účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých
           aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia,
          ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

•          zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na pracovisku sami. 

       Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím), presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, no bez prítomnosti obecenstva. Toto platí aj pre slúženie svätých omší v kostoloch a chrámoch.

           

          Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

 

       Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.

 

          V súvislosti s týmito opatreniami Farský úrad  Malacky upozorňuje občanov, ktorí majú záujem o návštevu bohoslužby v nedeľu, prípadne v iný deň, aby sa elektronicky zapísali do zoznamu https://malacky.fara.sk/svate-omse-zapisovanie/, ktorý je na webovej stránke farnosti Malacky. Kto nebude zapísaný v zozname nemôže navštíviť bohoslužbu. Nie je ani dovolené veriacim sa zhromažďovať pred kostolom.

V rámci prijatých opatrení farnosť Malacky a Obec Kostolište neodporúčajú návštevu bohoslužieb starším občanom.

 

 

Dátum vloženia: 2. 10. 2020 13:04
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 10. 2020 13:11
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika