Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Spôsob výberu poplatkov za odpady na odpadovom dvore v Kostolišti od 1.1.2016

Nakoľko v súlade s novelou Zákona NRSR o odpadoch a VZN 2/2015 a 3/2015 nastáva zmena v spoplatnení drobných stavebných odpadov, Obecný úrad v Kostolišti zaviedol spôsob spoplatňovania týchto druhov odpadov:

Zatiaľ čo poplatky za komunálne odpady sú zohľadnené v platobnom výmere v rámci poplatku TKO pre osobu a deň,
drobné stavebné odpady nie sú v tomto poplatku zahrnuté.
 
Preto bol zavedený poplatok zvlášť pre tento druh odpadu.
 
Ak občan s trvalým pobytom v obci Kostolište  vyvezie na odpadový dvor v Kostolišti drobný stavebný odpad, bude mu správcom dvora vystavená potvrdenka ( príjemka odpadu ), ktorá obsahuje údaje o občanovi ( meno, priezvisko, adresa ) a údaje o množstve odpadu s vyčíslením poplatku. Túto sumu je občan povinný zaplatiť do 7 dní v pokladni Obecného úradu v Kostolišti.
  

Tento doklad a poplatok sa vzťahuje aj na vývoz objemového komunálneho odpadu, ak občan, príp. domácnosť nemá poukážku na vývoz odpadu, ktoré obdrží pri prevzatí platobného výmeru na osobu  a deň.
 
Poplatky pre vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odpadový dvor :
Drobný stavebný odpad :   0,025 Eur/kg 
Objemový odpad :              5,. euro/ 1m3
 
Multicara  :          5,- Euro  - objemový odpad / drobný stavebný odpad 
Prívesný vozík :   5,- Euro -  objemový odpad/ drobný stavebný odpad

Dátum vloženia: 12. 1. 2016 23:08
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2016 23:18

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika