Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE KOSTLIŠTE

Tradičný novoročný príhovor starostu obce Kostolište Mgr. Huberta Danihela zo dňa 1. januára 2021

 

Prajem Vám pokojné novoročné popoludnie , Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám už tradične prihovoril pri príležitosti začiatku nového roku – 2021.

       Vždy 1. januára sa Vám prihováram touto cestou, aby som Vám zablahoželal, zhodnotil predchádzajúci rok a oboznámil Vás s plánmi do budúcna.

Dnešný príhovor bude veľmi zvláštny a ťažko sa mi naň hľadali slová.

      Začiatok roka 2020 sa vyvíjal celkom sľubne. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sme zvolili novú vládu, ktorá sľubovala zmenu k lepšiemu.
Po prvý krát sa podarila zorganizovať vydarená spoločenská akcia „ Kiripolský fašang a pochovávaní  basy“ spojená s pochodom cez dedinu, ktorá mala medzi občanmi našej obce priaznivý ohlas. Žiaľ, toto bolo prvé a aj posledné spoločenské podujatie v uplynulom roku.    

      Ďalších 10 mesiacov sa nieslo v znamení nových slov, ktoré myslím, že si zapamätáme navždy. Sú to Corona, alebo COVID-19.
Stali sme sa neslávne známou prvou obcou na Slovensku s výskytom tohto ochorenia a pandémia s týmto názvom ovplyvnila a paralyzovala nielen život v našej obci, ale aj na Slovensku a v celom svete.

     V prvej vlne sa uzatvorili všetky verejné a spoločenské inštitúcie ako materské, základné , stredné a vysoké školy, úrady a zariadenia pre verejnosť ako reštaurácie, divadlá, kiná a športoviská. Naše deti spoznali nový spôsob výučby formou online vyučovania. Do šatníkov občanov sa dostalo rúško, ako nevyhnutná súčasť ochrany zdravia každého jednotlivca.

Vplyvom týchto opatrení, kedy boli zavedené aj zákazy vychádzania počas Veľkonočných sviatkov, sa podarilo dostať čísla počtu nakazených na minimálnu úroveň a mohli sme sa počas leta opäť nadýchnuť čerstvého vzduchu aj bez rúšok, čím nám bolo umožnené vychutnať si letné dovolenky a stretávanie sa so svojimi známymi a priateľmi.

Bohužiaľ obavy odborníkov sa potvrdili a nás na jeseň zasiahla druhá vlna corony, ktorá pretrváva doteraz a má ďalekosiahlejšie následky ako na jar. Protipandemické opatrenia hlboko narušili  ekonomickú stabilitu národného hospodárstva, veľa podnikov obmedzilo svoju činnosť, mnoho živnostníkov
a pracujúcich má existenčné problémy, na úradoch práce pribúdajú nezamestnaní. Nemocnice nárastom pacientov kolabujú.
Táto situácia sa samozrejme premietla aj do financovania obcí znížením príjmov do ich rozpočtov vo forme podielových daní, prenájmov a iných poplatkov.

      Mňa, ako starostu našej obce mrzí, že mnoho investičných aktivít a spoločenských akcií, ktoré sme si ako samospráva našej obce stanovili na začiatku roka, nebolo možné vplyvom tohto neľahkého obdobia realizovať. Niektoré boli zrušené či už z karanténnych alebo finančných dôvodov . Nebol realizovaný projekt rozšírenia kanalizácie, obnovy schodov na kostole, neopravili sme rigoly , ani dom smútku. Nepodarila sa uskutočniť akcia „Vyčistime si chotár.“

Čo ma teší je, že sme úspešne dokončili projekt rozšírenia a prestavby materskej školy, čo bola najvýznamnejšia investícia uplynulého roku. Pribudli platformy a chodníky pre novú zástavku na gajarskej ceste, pribudlo verejné osvetlenie v nových lokalitách. Pomocou dotácie zo Slovenského futbalového zväzu sa obnovili kabíny a priestory na futbalovom štadióne.

 

Zo štatistických údajov uvádzam nasledovné :

Štatistické údaje k 31.12.2020:

Celkový počet obyvateľov  :    1760  -  nárast oproti roku 2019 o 118 občanov

Počet prihlásených :    145

Počet odhlásených :      44

Počet narodených :       23   (z toho 12 chlapcov a  11 dievčat)

Počet zomrelých :          7   (z toho 5 mužov a 2 ženy)

Uzavretie manželstva :  18  (z toho 11 v obci)

Počet skolaudovaných rodinných domov:    90

 

      Čo nás čaká v roku 2021 ?

Od 1. januára sa upravujú úradné hodiny na Obecnom úrade. Štvrtok bude nestránkový deň z dôvodu vybavovania administratívnych činností.

 Od začiatku roka do konca marca prebehne po celom Slovensku elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov o ktorom budete ešte dostatočne informovaní.

Budú sa zavádzať nové opatrenia v odpadovom hospodárstve našej obce, pretože v rámci novely Zákona o odpadoch sme povinní od roku 2021 separovať aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
 Nasledovne od roku 2022 je povinnosť vážiť komunálny odpad, preto počas roka budú na zberné nádoby v každej domácnosti postupne nainštalované čipy, ktoré budú zaznamenávať údaje o množstve odpadu z jednotlivých domov a prevádzok. Pôjde o skúšobnú prevádzku s nábehom na nový systém od roku 2022.

Dúfam, že sa situácia v tomto roku zlepší a budeme môcť čerpať dotácie na investičné aktivity, ktoré sa nezrealizovali v minulom roku a zorganizovať konečne nejaké spoločenské podujatia.

Spoločnosť Telekom má v pláne rozšíriť optické pripojenie na internet a tým pokryť celú našu obec.

      Na záver môjho príhovoru sa chcem poďakovať za spoluprácu tým, ktorý podali pomocnú ruku pri ďalšom budovaní našej obce.
Moja srdečná vďaka patrí aj všetkým Kiripolčanom za trpezlivosť, toleranciu, zhovievavosť a zodpovedný prístup k pandemickým opatreniam, ktoré sme my ako obec museli prijať.
Naďalej však chcem na Vás všetkých apelovať, aby sme všetky vydané opatrenia dodržiavali v ešte väčšej miere a spoločnou zodpovednosťou sa správali tak, aby sme neohrozovali zdravie svojich detí, svojich rodín, svojich priateľov a hlavne starších občanov. Jedine svojim prístupom a správaním si môžeme vytvoriť také podmienky, aby sme do budúcnosti mohli žiť naplno bez obmedzení a tešiť sa z vecí, ktoré nám v roku 2020 neboli umožnené.

      Všetkým Vám, vážení spoluobčania z celého srdca želám šťastnejší rok 2021 a aby sme ho všetci mohli prežiť v zdraví, ktoré je pre  nás najdôležitejšie.

 

Ďakujem za pozornosť                                

                                                              Hubert Danihel – starosta obce Kostolište

 

Dátum vloženia: 2. 1. 2021 9:14
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 1. 2021 9:23
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

REFERENDUM 2023

Referendum

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika