Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 604 ( k 31.12.2018 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

11.02.2019

Koncert - pozvánka

Obec Gajary Vás pozýva na koncert "VESELÁ TROJKA" dňa 22.5.2019...

Detail

05.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

V pondelok 4. februára vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko termín konania volieb do Európskeho parlamentu, ktorým je sobota 25. máj 2019 od 7.00 do 22.00 h...

Detail

01.02.2019

Pozvánka - Lesné spoločenstvo

Výbor Lesného spoločenstva F. Ftáčnika a spol. - poz. spoločenstvo v Kostolišti pozýva svojich členov na riadne ZHROMAŽDENIE...

Detail

30.01.2019

Všeobecný lekár - oznam

Všeobecný lekár MUDr. Štilian Nenovský oznamuje v dňoch 5.2. a 7.2.2019 neordinuje. V utorok 5.2. ho zastupuje MUDr. Elena Slobodová v zdravotnom stredisku Zohor v čase od 7,00 do 12,00 hod. Ďalej oznamuje, že od 1.marca 2019 ruší ambulanciu v Kostolišti. Pacienti, ktorí chcú zmeniť obvodného lekára, musia si vyzdvihnúť zdravotnú kartu do konca februára 2019.

Detail

28.01.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

18.01.2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme občanom, že výdaj kompostérov do domácností je dočasne pozastavený. O ďalšom termíne prevzatia Vás budeme včas informovať.

Detail

15.01.2019

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb. Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa (požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia). Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail

11.01.2019

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Dňa 10. januára 2019, vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko termín konania volieb prezidenta SR, ktorým je sobota 16. marec 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, deň konania druhého kola volieb prezidenta SR je určený na sobotu 30.marca 2019...

Detail

04.12.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší. Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú, musia byť zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat...

Detail

11.11.2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOSTOLIŠTE

Prinášame Vám výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v našej obci Kosrolište konných dňa 10,11.2018

Detail

Úradná tabuľa