Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 642 ( k 31.12.2019 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

14.01.2020

Dotácia z Bratislavkého samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj má v záujme skvalitňovanie nielen svojich kompetencií na svojom území, ale svojou dotačnou schémou podporuje rozvoj obcí vo svojej pôsobnosti.

Detail

08.01.2020

Podanie daňových priznaní z nehnuteľností a dane za psa v roku 2020

Tak ako každý rok, aj začiatkom tohto roka vzniká občanom, ktorým nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností v roku 2019, povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára 2020 na Obecnom úrade v Kostolišti. Podanie sa týka: - nadobudnutia nehnuteľnosti darom, kúpou alebo dedením - pozbavenia sa nehnuteľnosti darom alebo predajom. Daňové priznanie podávajú i občania , ktorí v r. 2019 dostali stavebné povolenie na stavbu rodinného domu, alebo skolaudovali dom alebo inú stavbu. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka tiež drobných stavieb, hospodárskych budov a záhradných altánkov. Prihlásenie i odhlásenie psa vykoná jeho majiteľ taktiež písomnou formou podaním daňového priznania na Obecnom úrade v Kostolišti. Žiadame preto občanov, aby si zaktualizovali svoje daňové priznania k dani z nehnuteľnosti i za psa a tieto podali do 31.januára 2020. Tlačivá na podanie daňového priznania si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kostolišti, taktiež sú zverejnené na webovej stránke obce Kostolište.

Detail

08.01.2020

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

ÚPSVR Malacky hľadá sociálnych pracovníkov pre OSPODaSK a služobného vodiča. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest sociálnych pracovníkov s ukončeným 2. stupňom VŠ v odbore sociálna práca pre prácu na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky ďalej hľadá vhodného uchádzača na obsadenie pozície služobný vodič a prevádzkový pracovník. Uchádzač musí mať platný vodičský preukaz sk. B, skúsenosti so šoférovaním osobného motorového vozidla, byť spoľahlivý a ochotný cestovať. Vyžaduje sa aj manuálna zručnosť na drobné opravy a drobnú údržbu v budove. Možnosť prihlásiť sa do výberových konaní je do 15.01.2020. Kompletné informácie o voľných miestach aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj informácie o spôsobe ako sa prihlásiť do výberových konaní Vám poskytne osobný úrad ÚPSVR Malacky, Mgr. Chabadová na dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk, 034/24 44 120.

Detail

07.01.2020

Návrh rozpočtu 2020-2022

Návrh rozpočtu 2020-2022

Detail

07.01.2020

Joga - cvičenie

Oznamujeme záujemcom o cvičenie jogy, že od 7.1.2020 sa začína cvičenie jogy v spoločenskom dome. Cvičiť sa bude každý utorok o 19,15 hod.

Detail

02.01.2020

Novoročný príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela pri príležitosti príchodu Nového roku 2020

Detail

02.01.2020

Pozvánka na 5.kiripolské plesanie

Pozývame Vás na 5.kiripolské plesanie "Valentín", 15.2.2020..

Detail

15.11.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná

Spoločnosť ZD, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov...

Detail

28.10.2019

Voľby do NR SR

Informácia o voľbe poštou voličom,ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia..

Detail

31.05.2019

Oznam

Žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu ...

Detail

22.02.2020

KIRIPOLSKÝ FAŠANG

Fašiangový sprievod cez dedinu v maskách a pochovávanie basy na futbalovom štdióne

Detail