Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 971x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 964x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 972x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 996x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 998x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1052x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 907x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 903x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 995x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 960x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1027x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 930x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 918x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 924x | 30.09.2015

Stránka