Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 944x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 940x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 949x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 970x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 972x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1026x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 890x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 881x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 973x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 930x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 999x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 907x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 895x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 903x | 30.09.2015

Stránka