Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 918x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 910x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 914x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 935x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 947x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 987x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 865x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 858x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 943x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 900x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 956x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 881x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 872x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 878x | 30.09.2015

Stránka