Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 962x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 954x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 963x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 986x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 982x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1039x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 901x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 895x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 986x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 947x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1011x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 921x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 906x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 916x | 30.09.2015

Stránka