Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 1042x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 1037x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 1042x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 1074x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 1063x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1144x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 967x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 971x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 1068x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 1106x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1111x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 1010x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 985x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 993x | 30.09.2015

Stránka