Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 1023x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 1021x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 1028x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 1052x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 1047x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1116x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 954x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 951x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 1049x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 1049x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1094x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 982x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 968x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 977x | 30.09.2015

Stránka