Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 01/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Stiahnuté: 1103x | 30.09.2015

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 1093x | 30.09.2015

Tlačivá pre stavebný úrad

Cenník poplatkov SOU Stiahnuté: 1095x | 30.09.2015

Žiadosť o závazné stanovisko obce Stiahnuté: 1142x | 30.09.2015

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 1130x | 30.09.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 1224x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 1023x | 30.09.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 1029x | 30.09.2015

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 1142x | 30.09.2015

Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností Stiahnuté: 1170x | 30.09.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1168x | 30.09.2015

Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 1076x | 30.09.2015

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 1033x | 30.09.2015

Žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 1056x | 30.09.2015

Stránka