Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo registratúrneho záznamu: OU-MA-OSZP-2022/016915-002

Dátum zvesenia: 11. 7. 2022 Zodpovedá: Daniela Chovancová

Samospráva

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

COVID - 19

COVID BANER

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep