Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Od 1. júla 2016 sú obce povinné mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať zber separovaného odpadu na vybrané druhy obalových materiálov.
Obec Kostolište má zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou ENVI PACK a.s., ktorá bude prostredníctvom zvozovej spoločnosti TEKOS a.s. Malacky zabezpečovať túto službu.

Plasty

Prvou etapou v našej obci  je zavedenie zberu plastových obalov, plechoviek a tetrapakov. To znamená, že každá domácnosť obdrží žlté vrece do ktorých je možné ukladať PET fľaše, iné plastové fľaše a obaly, hliníkové plechovky od nápojov, plechovice od potravín, alu fólie, tégliky od jogurtov, tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a podobne. Tieto obaly by mali byť zbavené nečistôt a vypláchnuté, najlepšie v stlačenej forme.

Frekvencia zvozu týchto vriec je zatiaľ stanovená na každú stredu v párnom týždni. V prípade ak domácnosť vrece zaplní skôr, je možné požiadať o nové na obecnom úrade

Do vriec nepatrí:

znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok, plechovky od farieb, podlahové krytiny( PVC ), guma, molitan, hrubo znečistené plasty ( znečistené zemou , alebo iným materiálom)
Tieto odpady patria do komunálneho odpadu, alebo na odpadový dvor !!!

 

Papier

Každá domácnosť obdrží modrú 120 litrovú nádobu na papier. Zber sa bude vykonávať podľa určeného harmonogramu spoločnosťou Tekos a.s. pomocou zberného vozidla.
Do nádoby na papier patrí:
kancelársky papier, noviny, časopisy, papier z obalov, papierová lepenka, kartón a podobné papierové obaly

 

Sklo
Každá domácnosť obdrží zelenú 120 litrovú nádobu s nálepkou SKLO, ktorá sa bude vyvážať podľa harmonogramu zberovým vozidlom spoločnosťou Tekos a.s.

Do nádoby na sklo patrí:

Sklenené fľaše, sklenené poháre, poháre zo zaváranín ( bez viečka) a ostatné sklenené obaly bez vnútorného obsahu

Elektrošrot
tento druh odpadu sa ukladá na odpadový dvor

 

Staré oblečenie a obuv
zbiera sa v bielych kontajneroch na šatstvo a obuv, ktoré sú rozmiestnené na území obce

 

Štaré železo a kovy
tento druh odpadu sa ukladá na odpadový dvor