Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Prevádzka odpadového dvora v Kostolišti:

Prevádzkový poriadok odpadového dvora na rok 2021

Správca dvora : Otto Bagi

Prevádzkové hodiny:
 

Pondelok 13.00 - 17.00
Streda 8.00 - 12.00        13.00-17.00
Piatok 13.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 14.00      

Spôsob výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2021 na odpadovom dvore

 

Ak občan s trvalým pobytom v obci Kostolište  vyvezie na odpadový dvor v Kostolišti drobný stavebný odpad, alebo iný komunálny odpad,  bude mu správcom dvora vystavená potvrdenka ( príjemka odpadu ), ktorá obsahuje údaje o občanovi ( meno, priezvisko, adresa ) a údaje o množstve odpadu s vyčíslením poplatku. Túto sumu je občan povinný zaplatiť do 7 dní v pokladni Obecného úradu v Kostolišti.
 

 

Tento doklad a poplatok sa vzťahuje aj na vývoz objemového komunálneho odpadu.

Poplatky pre vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na odpadový dvor :

Drobný stavebný odpad :   12,-  Eur/1m3

Objemový odpad :              12,- Eur/ 1m3

Dôchodci nad 65 rokov a invalidní dôchodci 10,- Eur/1m3