Navigácia

Obsah

Kostoliště

 

Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Nadmorská výška: 164 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 604 ( k 31.12.2018 )
Rozloha: 1 683 ha
Prvá písomná zmienka: 1206
Starosta: Mgr. Hubert Danihel

18.01.2019

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujme všetkým domácnostiam, že od 22. januára 2019 ( utorok ) je možné si prevziať na Obecnom úrade v Kostolišti plastové kompostéry ( na každú domácnosť 1 nádoba o objeme 800 litrov ), ktoré Vám budú odovzdané bezplatne na základe preberacieho protokolu v rozobranom stave spolu s návodom na zloženie nádoby a návodom na kompostovanie. Pracovníci obecného úradu zabezpečia aj rozvoz do domácností na základe dohody.

Detail

15.01.2019

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb. Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa (požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia). Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail

11.01.2019

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Dňa 10. januára 2019, vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko termín konania volieb prezidenta SR, ktorým je sobota 16. marec 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, deň konania druhého kola volieb prezidenta SR je určený na sobotu 30.marca 2019...

Detail

08.01.2019

Návrh rozpočtu 2019-2021

Návrh rozpočtu 2019-2021

Detail

07.01.2019

Reprezentačný ples - pozvánka

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Záhorská Ves Vás srdečne pozýva na Jubilejný 20.reprezentačný ples dňa 9.februára 2019 o 20,00 hod. kultúrny dom Záhorská Ves..

Detail

02.01.2019

Podanie daňových priznaní - oznam

Tak ako každý rok, aj začiatkom tohto roka vzniká občanom, ktorým nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností v roku 2018, povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára 2019 na Obecnom úrade v Kostolišti. Podanie sa týka: -nadobudnutia nehnuteľnosti darom, kúpou alebo dedením -pozbavenia sa nehnuteľnosti darom alebo predajom. Daňové priznanie podávajú i občania , ktorí v r. 2018 dostali stavebné povolenie na stavbu rodinného domu, alebo skolaudovali dom alebo inú stavbu. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka tiež drobných stavieb, hospodárskych budov a záhradných altánkov. Prihlásenie i odhlásenie psa vykoná jeho majiteľ taktiež písomnou formou podaním daňového priznania na Obecnom úrade v Kostolišti. Žiadame preto občanov, u ktorých nastala zmena,aby si zaktualizovali svoje daňové priznania k dani z nehnuteľnosti i za psa a tieto podali do 31.januára 2019. Tlačivá na podanie daňového priznania si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kostolišti, taktiež sú zverejnené ako príloha pod textom oznamu.

Detail

04.12.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší. Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú, musia byť zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat...

Detail

11.11.2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOSTOLIŠTE

Prinášame Vám výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v našej obci Kosrolište konných dňa 10,11.2018

Detail

29.10.2018

Oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. V súčasnosti hľadajú najmä uchádzačov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.

Detail

24.09.2018

Oznam

Obec Kostolište, Obecný úrad v Kostolišti príjme do pracovného pomeru opatrovateľku do domácnosti. Záujemkyne sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Kostolišti (tel. kontakt 034/7734056).

Detail

02.02.2019

DETSKÝ KARNEVAL

Detský karneval v Spoločenskom dome

Detail