Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky

Typ: ostatné
CovidVážení spoluobčania,

vo štvrtok 1. októbra 2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky Núdzový stav, kedy platia okrem iného aj nasledovné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:
Všetky osoby v exteriéroch, interiéroch budov a prostriedkoch verejnej dopravy sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

Výnimky z tohto opatrenia:

•          deti do 3 rokov veku, 

•          osoby v exteriéroch, ak sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

•          osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, ak sú od ostatných
           vzdialené viac ako 2 metre,

•          osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

•          vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od priestoru
           určeného na prepravu osôb,

•          žiaci I. stupňa základných škôl v interiéri školy počas výchovno-vzdelávacieho
            procesu,
•          žiaci so stredným ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

•          deti v interiéri materskej školy a jaslí,

•          osoby pri výkone športu,

•          fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

•          nevesty a ženísi pri sobáši, 

•          výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní
           dokumentárneho filmu, 
•          osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, 

•          účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých
           aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia,
          ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

•          zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na pracovisku sami. 

       Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím), presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, no bez prítomnosti obecenstva. Toto platí aj pre slúženie svätých omší v kostoloch a chrámoch.

           

          Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

 

       Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.

 

          V súvislosti s týmito opatreniami Farský úrad  Malacky upozorňuje občanov, ktorí majú záujem o návštevu bohoslužby v nedeľu, prípadne v iný deň, aby sa elektronicky zapísali do zoznamu https://malacky.fara.sk/svate-omse-zapisovanie/, ktorý je na webovej stránke farnosti Malacky. Kto nebude zapísaný v zozname nemôže navštíviť bohoslužbu. Nie je ani dovolené veriacim sa zhromažďovať pred kostolom.

V rámci prijatých opatrení farnosť Malacky a Obec Kostolište neodporúčajú návštevu bohoslužieb starším občanom.

 

 


Vytvorené: 2. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2020 13:11
Autor: Správce Webu