Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽKA V MATERSKEJ ŠKOLE V KOSTOLISTI

Typ: ostatné
erbObec Kostolište, ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky v materskej škole v Kostolišti s nástupom od 2. septembra 2020

Obec Kostolište

 Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište,

 ako zriaďovateľ  Materskej školy v Kostolišti,

vyhlasuje
výberové konanie

na 1 pracovné miesto:

 

 učiteľka v materskej škole v Kostolišti

 s nástupom od 2.9.2020 na plný úväzok

 

Požiadavky :

minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 17/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore učiteľstvo pre materské školy, alebo predškolská pedagogika
  •  
  • zdravotná spôsobilosť
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov.

 

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní a ostatnými prílohami zasielajte do 29.6.2020,
 poštou na adresu : Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište, alebo elektronicky : kostoliste@kostoliste.sk

 

V Kostolišti dňa 15.6.2020

 

                                                                        Mgr. Hubert Danihel – starosta obce


Vytvorené: 16. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2020 13:37
Autor: Správce Webu