Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Voľné pracovné miesto - oznam

Typ: ostatné | náš tip
Voľné pracovné miesto - oznam 1
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky prijme do pracovného pomeru asistenta v zariadení pre staršie osoby...

                                                       Oznam – voľné pracovné miesto

 

Zamestnávateľ:                        Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                                        1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                                    asistent v zariadení pre staršie osoby

Charakteristika: poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb (sprevádzanie klientov, pomoc pri aktivitách s klientmi)

 

Termín nástupu:                      dohodou

Pracovný úväzok:                     20 hodín týždenne

Nástupný plat:                          400 €

Kvalifikačné predpoklady:       úplné stredné vzdelanie

                                                 

Ďalšie požiadavky:                   zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť,

flexibilita, profesionalita, empatia

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

(s uvedením telefonického kontaktu)

  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

 

            Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. októbra 2021 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

                                                          

 

 

 

 Mgr. Melánia Dujsíková

      riaditeľka MsCSS


Príloha

Vytvorené: 1. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2021 09:24
Autor: Správce Webu