Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

VOĽBY DO NR    SR

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

evidencia@kostoliste.sk

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR

Informácia pre voliča

Oznámenie

Žiadosť o voľbu poštou (zo zahraničia)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Delegovanie člena a náhradníka do OVK

Zapisovateľ OVK

VZN o vylepovaní plagátov

OZNAM

Na základe zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže do OkVK delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Určená lehota delegovania pre zaregistrované politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a hnutí platí do 8.1.2020 do 24:00hod.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020 môžu zaregistrované politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a hnutí predložiť do 8.1.2020 na OcÚ v Kostolišti do 17,00 hod., po tejto hodine možno nomináciu predložiť na adrese :

Daniela Chovancová, Kostolište č. 232

Tel. č. 0907 042 020