Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

POZVÁNKA NA KIRIPOLSKÝ FAŠANG

Typ: ostatné
bassaVážení občané dzedzini tejto, drahí Kiripolčané, miuí hosté,

skúrej než Vás pozvem na Kiripolskí fašang, scem Vás obeznámit co to ten fašang vlastne je.
Je to období jedzeňá a zábavi od Trech králú do Popolcovej stredi, alebo po našém - Škaredej stredi. V témto roku 2020 pripadua na 26. februára 2020.

Korene tehoto svátku sáhajú až do dávnej minuosci slovanských pohanskích predkú. Sú časem jedzeňá, picá a zábavi. Fašang poznáme hlavňe z krajú Stredňí Európi a našich zemí ešte z časú pred krescanstvem. Bili to pochúdzki dzedzinú, které slúžili na privolání jari bársjakýma spúsobama. Toto období poznali aj víchodňí Slované, u kterích sa slávili v podobje máselnice. Samotní název viprávjá, že to bili časy bohaté na tusté žranice. Naší predkové žili a jedli hodne strídmo, ale počas tehoto fašangového svátku biuo zvikem sa najest co najvjec. Tradičné jedzení bili fánki, šiški- čiže dolki, koblihy a bársjaké zabíjačkové špécie- huspenina, jelítka, suanina a údzené.

fasang sprievodPúvod suova fašang hledajme v ňemeckém vast-schane, které ve volném prekuadze znamená poslední nápoj – pitka. Znamenauo  to nastávajúci 40-dňový púst pred Velikú nocú, kterí sa hlavne v minulosci bral velice vážne. Právje proto mjeli bit posledné fašangové dni, též nazvané aj ostatky, dňama bujnej zábavi. Z velikomoravského obdobjá je z naších krajú známi aj masopust.

Další formu dostal fašang po prijací kresťanstva. To co z púvodních zvikú ostauo, bili pochúdzki dzedzinú v maškarách. Dneskáj ide skúrej o zábavu, ale volakedi mjeli maškare hodne dúležití víznam. Bili vječšinú zvírací a vipádali strašidelňe. Čím biua maska hrúzostrašnejší, tým mňeua vjetší silu a ludé vjerili, že démoňi a špatní duchové sa napuašá a nebudú bútorit a robit neplechu. Ešte áj dneskáj sa v ňekerích slovenskích krajoch robjá fašangové prúvody s bársjak oblečeníma ludma. Volakedi nesmjel chíbat Turoň ( maškara bíka )medveď, alebo vlk. Dneskáj sa prezlékajú muži za ženy a opačne. V tíchto maškarách sa vždicki zvírazňovali zlozviki opačních pohlaví. Na začátku 20. storočá k maškarám pribudeu aj voják se šablú, na kerú gazdziné napichávali slaninu, údzené a další dobroti. Každá dzedzina mjeua svoje vinšovačky a maškare, které sa dzedzili z pokoleňá na pokolení a zachovali sa až do fčilka.

fasang sprievod1Podla trvaňá fašangového obdobjá sa rozlišovau krátkí a dúhí fašang.  Viprávjauo sa, že ked je krátkí fašang, vidajú sa škaredé dzífčence. V naších slovenskích pomjeroch to biuo dané aj rolníckú kultúrú. Aj ked sa sedláci už richtovali na jarné roboti, ešče nebyuo do čeho pichnút, takže okrem pradeňá a páraňá perá, biu čas aj na svatbi. Trvali duchší čas jak dneskáj a biua to sláva né iba v rodziňe, ale aj v ceuej dzedziňe.

Fašangové pochúdzki a zábavi vrcholili na společnej veselici v šenku, kde sa z naturálií pozbíraních po ceuej dzedzine nastrojiua hoscina spojená s tancovačkú. Táto veliká žranica ale trvaua iba do pú noci, ked sa pochovaua basa. Samotní tento akt zamenau, že hudebné nástroje sa umlčá, zábava sa skončiua, nastáva čas pústu a ludé bi sa mjeli ponorit vjec do sebja.

basa

 Fašang na Záhorí biu okrem času jedzeňá, svadeb a zabíjaček aj svátkama, kedy si ludé ctili plody matički zemi a vjerili v dobrú úrodu – hlavne krumpolú, konopí a lenu. Na fašang též muadomanželé mávali na zábavách hlavné postavení a suovo.

V ňekerej záhoráckej dzedziňe chodzili vjetšinú krojovaní muádenci, alebo prezlečení do maškar od domu k domu, kde vinšovali vinše, tancovali obradné fašangové tanečki, hlavňe tance turkú a šablárú, které pochádzali z vojenskích tancú a zábav. Všade dostali vipit, na šable napichovali slaninu, klobáski, údzené a nepohrdli ani peňezma. Šecka táto paráda vivrcholiua ve fašankové úterí, kedy sa též pochovávaua basa. Táto veseuá paródia na pohreb hudebního nástroja – base sa nezaobešua bez farára, kostelníka, rechtora a puaček, které basu opuakávali, čím sa skončiu čas veseleňá a nasledovau čas pústu až do Velikej noci.

Podla dostupných zdrojú sa v Kiripolci sláviu fašang pochodem ludzí cez dzedzinu v maškarách a skončili zábavama v šenku U Bjety a U Ftáčnika. Fšeci ludé sa na túto slávu tešili a s radoscú vítali vinšovníkú v maškarách u sebja doma, kde im dali zajest a vipit. Táto paráda trvaua až do roku 1948. 

Od ftedi až do fčílku sa konali už iba maškarné plese pro dzeci, které organizovali dobrovolní hasiči a fašangové zábavi porádau Svaz žen.

Proto mi dovolte milí Kiripolčané Vás pozvat do Šenku na ihrišti, kde budete svjedkama takejto fašangovej žranice a na vlastňí okále uvidzíte jak sa taká basa pochováva ze fšeckím co k temu patrí. Ked budete scet, možete sa zapojit aj do pochodu maškar cez našu dzedzinu, prípadne tento prúvod s muzikú a vinšovníkma možete privítat u sebja na dvorečku.

S ceuého srdca Vás šeckích velice rád uvidzím 22. februára 2020 na Kiripolském fašangu čím nám pomožete oprášit túto zapomenútú zviklost v našej dzedziňe.

Hubert Danihel – richtár kiripolskí

pozvánka


Vytvorené: 13. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2020 12:25
Autor: Správce Webu