Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Vážení spoluobčania,
v tejto časti Vám budeme  prinášať  všetky informácie v rámci Volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV A O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OBVODU PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva obec Kostolište zverejňuje informáciu o počte obyvateľov: 1 559

Zoznam kandidátov na starostu obce Kostolište

 

Zoznam kandidátov na poslancov OZ v Kostolišti

 

  • Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

     


OZNÁMENIE O ČASE KONANIA VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ