Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Typ: ostatné
odpdOznamujeme občanom, že výdaj kompostérov do domácností je dočasne pozastavený. O ďalšom termíne prevzatia Vás budeme včas informovať.

Vážení občania,

KompostérObec Kostolište pomocou finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu zaobstarala kompostéry – nádoby na uskladnenie biologického odpadu zo záhrad a domácností.

Separovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností  pomocou týchto nádob je v súlade so zákonom o odpadoch a v rámci Programu odpadového hospodárstva obce Kostolište, kde je povinnosťou obce zabezpečiť pre domácnosti možnosť  využitia separácie odpadu týmto spôsobom a domácnosti sú povinné sa zapojiť do takéhoto druhu nakladania s odpadom.

Cieľom je dosiahnuť v čo najväčšej miere oddelenie biologického odpadu od  komunálneho odpadu a zamedzenie vytvárania nelegálnych skládok hlavne pokosenej trávy na území obce.

Oznamujme všetkým domácnostiam, že  od 22. januára 2019 ( utorok ) je možné si prevziať  na Obecnom úrade v Kostolišti  plastové kompostéry ( na každú domácnosť
1 nádoba o objeme 800 litrov ), ktoré Vám budú odovzdané bezplatne na základe preberacieho protokolu v rozobranom stave spolu s návodom na zloženie nádoby a návodom na kompostovanie. Pracovníci obecného úradu zabezpečia aj rozvoz do domácností na základe dohody.

Kompostéry sa budú vydávať  počas úradných hodín na Obecnom úrade, alebo  v sobotu 26. januára 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod.  v priestoroch garáže pri Materskej škole.

Dúfame, že sa domácnosti v čo najkratšom čase zapoja do tohto druhu separovania odpadu.

Za porozumenie a spoluprácu vopred ďakujú pracovníci Obecného úradu Kostolište

 

Návod na zloženie kompostéra

 


Príloha

Vytvorené: 18. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2019 16:42
Autor: Správce Webu