Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Aktuality

 

Správy

Jednota dôchodcov - oznam 1

Jednota dôchodcov - oznam


Výbor jednoty dôchodcov v Kostolišti pripravuje pre svojich členov návštevu Radošinského naivného divadla v Bratislave, na hru: "Spev kohúta" dňa 9.11.2021 o 19,00 hod. Vstupné je 22 €. Odchod autobusu bude o 18,00 hod.
Prihlásiť sa môžete u p. Eleny Hallovej na tel.č.0303462324 celý text

ostatné | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Smútočný oznam 1

Smútočný oznam

Smútiaca rodina Poláková oznamuje, že dňa 19.10.2021 vo veku 62 rokov zomrel pán Ignác Salay... celý text

ostatné, náš tip | 20. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Asfaltérske práce - oznam 1

Asfaltérske práce - oznam

Vážení spoluobčania, od zajtra rána ( streda 13.10.) začínajú asfaltérske práce na ceste od začiatku Kostolišťa v smere od Malaciek po Jakubovskú cestu. Prosíme majiteľov automobilov, aby vozidlá dočasne preparkovali na vedľajšie cesty, prípadne aby autá nezasahovali do telesa asfaltovanej vozovky. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
upozornenie

ASFALTOVANIE HLAVNÝCH CIEST V KOSTOLIŠTI

Vážení spoluobčania, od zajtra t.j. 6.10.2021 sa začínajú práce na oprave hlavných ciest v našej obci.
Oprava bude spočívať z vyfrézovania celej šírky vozovky a následného položenia novej asfaltovej vrstvy a to od začiatku obce v smere od Malaciek po križovatku na moste, celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
burza

Kiripolská jesenná burza 2021

Dávame do pozornosti konanie "Kiripolskej jesennej burzy 2021", ktorá sa bude konať 6.11.2021 pred Spoločenským domom v Kostolišti. Záujemci o predaj sa môžu nahlasovať na kontakt uvedený na pozvánke. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Voľné pracovné miesto - oznam 1

Voľné pracovné miesto - oznam


Mestské centrum sociálnych služieb Malacky prijme do pracovného pomeru asistenta v zariadení pre staršie osoby... celý text

ostatné, náš tip | 1. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Preventívna celoplošná deratizácia - výzva 1

Preventívna celoplošná deratizácia - výzva


Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2021... celý text

ostatné, náš tip | 29. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
ST

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci

Vážení spoluobčania,
v najbližších dňoch od 22.7.2021 až do 30.09.2021 vám bude doručené tlačivo v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade ak nebudete zastihnutý na adrese, tlačivo si nájdete v poštovej schránke. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
kontajner

Oznam o zmenách vývozu zeleného odpadu na odpadovom dvore v Kostolišti

Obecný úrad Kostolište oznamujeme spoluobčanom, že vzhľadom na nezodpovednosť a nedisciplinovanosť niektorých občanov je nútený umiestniť kontajnery na zelený odpad ( tráva, lístie, zelina ) do areálu odpadového dvoru. celý text

ostatné | 2. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
corona

Zoznam MOM v okolí našej obce a ich prevádzka

Dávame do pozornosti občanom zoznam najbližších MOM , ktoré začnú prevádzku od 6.7.2021. Testovanie už bude v týchto MOM spoplatnené ( 10,- Eur za test ).
Zoznam MOM : celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
výzva

Výzva na pokosenie pozemkov

Obec Kostolište upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať šíreniu burín a výskytu komárov na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. celý text

ostatné | 20. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
automat

Pravidlá pre hromadné podujatia

Zverejňujeme Vyhlášku č. 208/2021 zo dňa 14.5.2021, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 17.5.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
očkovanie

OČKOVANIE MOBILNOU JEDNOTKOU

Cieľom Bratislavského samosprávneho kraja je zabezpečiť vakcináciu aj takým občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť do priestorov očkovacích centier. Preto je zriadený formulár, prostredníctvom ktorého zisťuje záujem o očkovanie mobilnou jednotkou. celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
piiac

Medzinárodné hodnotenie kompetencie dospelých

Vážení spoluobčania,
naša obec bola vybraná do výskumu s názvom "Medzinárodné hodnotenie kompetencie dospelých", ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v našej republike realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
respir

Kedy a kde je potrebné nosiť rúško príp. respirátor od 19.4.2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175 zo dňa 15.4.2021 a platná od 19.4.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE KOSTLIŠTE

Tradičný novoročný príhovor starostu obce Kostolište Mgr. Huberta Danihela zo dňa 1. januára 2021 celý text

ostatné | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

OPATRENIA VLÁDY SR PLATNÉ OD DECEMBRA 2020

Opatrenia a obmedzenia Vlády SR platné pre celé územie Slovenskej republiky celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Výzva - Západoslovenská distribučná 1

Výzva - Západoslovenská distribučná

Spoločnosť ZD, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení... celý text

ostatné, náš tip | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
upozornenie

TESTOVANIE OBČANOV NA COVID -19 V OBCI KOSTOLIŠTE - ZMENA ODBERNÉHO MIESTA

Vážení spoluobčania,
podľa nových informácií Vám oznamujeme, že testovanie na COVID-19 v obci Kostolište bude prebiehať v dňoch od soboty 31.októbra do nedele 1. novembra 2020 v čase od 7.00 do 22.00 hod. Posledný odber sa uskutoční o 21.30 hod.
Upozorňujeme všetkých, že odberné miesto bude v exteriéri na futbalovom štadióne v Kostolišti.
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam 1

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.10. - 31.12.2020 sa bude vykonávať v našej obci orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN... celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Výstraha COVID-19

NOVÉ OPATRENIA V BOJI PROTI COVID -19 VYDANÉ ÚVZ SR PLATNÉ OD 15.10.2020

Vážení spoluobčania,
na základe prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR ( ÚVZ SR ), platných od 15.10.2020, sa na území obce Kostolište až do odvolania nebudú konať žiadne spoločenské, športové a hromadné podujatia. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu... celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
kostol

Informácie Farského úradu Malacky

V súvislosti s opatreniami prijatými dňa 1. októbra 2020 v rámci boja proti COVID-19 zverejňujeme podmienky účasti na bohoslužbách v kostoloch v pôsobnosti Farského úradu v Malackách.
celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Covid

Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky

Vážení spoluobčania,

vo štvrtok 1. októbra 2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky Núdzový stav, kedy platia okrem iného aj nasledovné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:
Všetky osoby v exteriéroch, interiéroch budov a prostriedkoch verejnej dopravy sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa).

Výnimky z tohto opatrenia:
celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
upozornenie

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov v obci Kostolište

Obec Kostolište upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. celý text

ostatné | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
PZSR

Upozornenie Policajného zboru SR ohľadom COVID-19

Na základe získaných informácií o plánovanom návrate obyvateľov Slovenskej republiky zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny a z dôvodu zabránenia a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky Policajný zbor Slovenskej republiky informuje: celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Harmonogram zberu TKO - II.polrok 2020 1

Harmonogram zberu TKO - II.polrok 2020


Harmonogram zberu TKO - II.polrok 2020 celý text

ostatné, náš tip | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
UPSVAr

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky zverejňuje
priloženú informáciu o zmene v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie UOZ na ÚPSVaR Malacky.
celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
UVSR

ZRUŠENIE NÚDZOVÉHO STAVU

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje ukončenie núdzového stavu na území celej Slovenskej republiky od 14.6.2020 od 00.00 hod. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Deň matiek

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE KU DŇU MATIEK

Príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela k všetkým matkám a starým matkám Kostolišťa celý text

ostatné | 10. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Slovak lines

ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV AUTOBUSOV SLOVAK LINE

Upozorňujeme občanov, že od 10.mája 2020 ( nedeľa ) sa menia cestovné poriadky autobusovej dopravy spoločnosti SLOVAK LINE. Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Polícia a dopravný inšpektorát - oznam 1

Polícia a dopravný inšpektorát - oznam

V súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu budú v stredu 8. apríla 2020 a vo štvrtok 9. apríla 2020 zrušené úradné hodiny na klientskych centrách, oddeleniach dokladov a dopravných inšpektorátoch v celej SR. Zároveň je zakázaný vstup do priestorov týchto pracovísk.
Oznamujeme, že do odvolania bude z technických príčin zmena stránkových hodín na oddeleniach dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev PZ a na dopravných inšpektorátoch OR PZ a KR PZ:
➡️ pondelok 8:00-11:00
➡️ utorok 8:00-11:00
➡️ streda 13:00 - 16:00
➡️ štvrtok 8:00-11:00
➡️ piatok 8:00-11:00
celý text

ostatné, náš tip | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie občanov na krádeže 1

Upozornenie občanov na krádeže

Upozorňujeme občanov, že v poslednej dobe bol v našej obci zvýšený výskyt krádeží bicyklov a stavebného materiálu v rozostavaných rodinných domoch.
Z toho dôvodu Vás upozorňujeme a žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a boli ostražitejší pri ochrane svojho majetku a to obzvlášť v nočných hodinách.
Je potrebné najmä zamykať brány, dvere a poriadne si zabezpečiť majetok. V prípade akýchkoľvek podozrení na pochybné osoby, ktoré sa pohybujú v okolí, prípadne ak niečo podozrivé spozorujete je potrebné ihneď kontaktovať políciu na tel. čísle 158. celý text

ostatné, náš tip | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kam patria použité rúška a rukavice - oznam

Kam patria použité rúška a rukavice?... celý text

ostatné, náš tip | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

ÚPRAVA REŽIMU SPOJOV SPOLOČNOSTI SLOVAK LINE a.s.

Autobusová spoločnosť Slovak Line a.s. oznamuje občanom, že na základe požiadania predsedu BSK, v rámci mimoriadnej situácie, zavádza od 17.3.2020 až do odvolania sobotný prevádzkový režim cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.
Zároveň si dovoľuje upozorniť, že vstup do autobusov prímestskej dopravy je možný len s ochrannými rúškami alebo ich účinnými alternatívami. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

ŽIADOSŤ O SÚČINNOSŤ PRI KARANTÉNNYCH OPATRENIACH

Obecný úrad v Kostolišti žiada všetkých občanov ktorí sa v súčasnej dobe nachádzajú v domácej karanténe na území našej obce,alebo po návrate zo zahraničia nastupujú na povinnú domácu karanténu, aby túto skutočnosť oznámili pracovníkom Obecného úradu v Kostolišti na telefónnom čísle 034 7734 056, alebo emailom : evidencia@kostoliste.sk
Nahlásenie je povinné pre všetkých takýchto občanov pre potreby evidencie Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu okresu Malacky. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

UPOZORNENIE OBČANOV, KTORÝ PRIŠLI ZO ZAHRANIČIA

Upozorňujeme občanov, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Opatrenia vo veci osôb, ktoré sa vrátili v čase od 13.3.2020 od 7.00 hod. zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. Podľa nariadení sú povinní zostať v 14 dňovej karanténne a túto skutočnosť bezprostredne nahlásili svojmu očetrujúcemu lekárovi vo veci vystavenia PN. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

DOBROVOĽNÁ DONÁŠKA POTRAVÍN DO DOMÁCNOSTÍ

Vážení občania Kostolišťa,

v rámci ďalších preventívnych opatrení pred šírením nákazy ochorenia COVID-19 zavádza Obecný úrad v Kostolišti dobrovoľnícku službu nákupu a roznášky potravín pre občanov Kostolišťa, čím chceme zamedziť vychádzanie ľudí z domu a minimalizovať ich styk s verejnosťou.
Služba je určená pre dôchodcov, invalidných dôchodcov a občanov, ktorí musia dodržiavať domácu karanténu, prípadne majú vážne ochorenie.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápisnica č.2/2020 zo zasadnutia krízového štábu obce Kostolište

Dńa 13.3.2020 sa konalo zasadnutie krízového štábu obce Kostolište, kde boli prijaté opatrenia na základe vzniku mimoriadnej situácie, ktorú vahlásil Úrad vlády SR a prijaté postupy Ústredného krízového štábu SR celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE SPOLUOBČANOM OBCE KOSTOLIŠTE

Príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela k občanom obce Kostolište na základe zasadutoa Krízového štátu v obci Kostolište v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie Úradom vlády SR celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

PREVENTÍVNE OPATRENIA A NARIADENIE ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na základe zasadnutia Ústredného krízového štábu SLovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 12.3.2020 boli prijaté nasledovné opatrenia, ktoré platia na celé územie Slovenskej republiky celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Úrad práce, soc.vecí a rodiny - oznam  1

Úrad práce, soc.vecí a rodiny - oznam


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žiada klientov, aby zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikácie využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt (kontakty sú na internetovej stránke-https://www.upsvr.gov.sk, 034/2444999).. celý text

ostatné, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozhodnutie ÚVZ 1

Rozhodnutie ÚVZ


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR vydáva rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ

Vážení spoluobčania,

dávame do pozornosti nové preventívne opatrenia v rámci zamedzenia širenia nákazy COVID-19 na území našej obce Kostolište a v regióne Bratislavského samosprávneho kraj: celý text

ostatné | 8. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornrnie

INFORMÁCIE OHĽADOM PRIJATÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PREVENCIE PROTI ŠÍRENIU NÁKAZY

Vážení spoluobčania,
oznamujeme Vám, že krízový štáb mesta Malacky prijal opatrenia v rámci prevencie proti šíreniu nákazy COVID-19 a dočasne zatvára na dobu 1 týždňa všetky verejné inštitúcie na svojom území. celý text

ostatné | 8. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Dôležitý oznam

VÝSKYT OCHORENIA COVID - 19 V OBCI KOSTOLIŠTE

Vážení spoluobčania,

na základe oznámenia regionálneho hygienika Úradu verejného zdravotníctva bol v našej obci zaznamenaný výskyt nákazy vírusu COVID-19 u občanov Kostolišťa.
V úzkom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva neustále monitorujeme situáciu a získavame informácie ohľadom možného rozšírenia tejto nákazy. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
volby 2020

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI KOSTOLIŠTE

Prinášame Vám výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zápisnice Okrskovej volebnej komisie v Kostolišti, konaýché dňa 29. februára 2020 celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
logo

Kamerový systém ako prevencia proti kriminalite

Obec Kostolište získala v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, pre projekt "Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov v obci Kostolište - III. etapa" celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotácia z Bratislavkého samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj má v záujme skvalitňovanie nielen svojich kompetencií na svojom území, ale svojou dotačnou schémou podporuje rozvoj obcí vo svojej pôsobnosti. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
erb

Novoročný príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela pri príležitosti príchodu Nového roku 2020 celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR

Informácia o voľbe poštou voličom,ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.. celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu ... celý text

ostatné, náš tip | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
odpd

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť kompostér do domácnosti..
celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Výzva - Západoslovenská distribučná 1

Výzva - Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov... celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa - oznam

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší. Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú, musia byť zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat... celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Logo

POZVÁŃKA DETÍ DO TJ ZÁHORAN KOSTOLIŠTE

TJ Záhoran Kostolište pozýva deti a mládež, ktoré majú radi futbal a šport a chceli by hrať futbal, na svoje tréningy, ktoré sa konajú každý utorok a štvrtok o 17,00 hodine na futbalovom štadióne v Kostolišti.
Deťom sa venujú kvalifikovaní tréneri.

So sebou si prineste len kopačky a športovú vystroj. Neplatia sa žiadne poplatky.

Prijímame deti narodené v rokoch 2008 až 2012.
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Zmena cestovných poriadkov 1

Zmena cestovných poriadkov


Od 19.augusta cestujeme po novom... celý text

ostatné, náš tip | 14. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Dolné záhorie - cyklopreteky

V prílohe zverejňujeme propozície pre Cyklopreteky Dolné záhorie, ktoré sa budú organizovať pre školskú mládež celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
vlajka

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ( MAS ) DOLNÉ ZÁHORIE ZAČÍNA SVOJU ČINNOSŤ

Výzvy MAS Dolné Záhorie budú smerovať k podpore poľnohospodárskych činností a miestneho rozvoja. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
PF2018

Novoročný príhovor starostu obce Kostolište

Novoročný príhovor starostu obce Mgr. Huberta Danihela celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Cestovný poriadok 1

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou platný od 10.12.2017.. celý text

ostatné, náš tip | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

BSK a POZAGAS podporujú našu obec

V Kostolišti je stále čo robiť, rekonštruovať, opravovať a budovať, nakoľko je to malá, ale rýchlo rozvíjajúca sa obec v okrese Malacky . Samospráva sa snaží v čo najväčšej miere získavať financie z cudzích zdrojov a dotácií na rôzne aktivity. celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
TJ  Záhoran - mládež 1

TJ Záhoran - mládež


Vážení priatelia,
cez nadáciu Slovenskej sporiteľne sa TJ Záhoran Kostolište - mládež prihlásila do grantového programu Futbal to je hra! určeného na podporu mladých futbalových talentov. O financie sa mohli uchádzať detské futbalové kluby, telovýchovné jednoty, ako aj obce a mestá s počtom obyvateľov do 15 tisíc.
Internetové hlasovanie verejnosti rozhodne o víťazných kluboch.
Ďakujeme Vám za Váš hlas a oslovte prosím čo najviac Vašich priateľov aby sme boli úspešní.
Ďakujeme.
TJ Záhoran Kostolište – mládež
Link hore hlasovanie:
http://www.pomahajtesnami.sk/projekt/435


celý text

ostatné, náš tip | 7. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Aplikácia Kostolište

Mobilná aplikácia do Vášho telefónu

Chcete vedieť čo sa deje v Kostolišti? Mobilná aplikácia Kostolište zdarma do Vášho telefónu! celý text

náš tip | 13. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
PF 2017

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Novoročný príhovor celý text

náš tip | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Nový cestovný poriadok

Cestovný poriadok platný od 11.decembra 2016 celý text

náš tip | 6. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
Smetná nádoba so žetónom

NOVÝ SYSTÉM ZBERU TKO V KOSTOLIŠTI

Od 1,januára 2017 sa v našej obci zavádza nový systém zberu tuhého komunálneho odpadu (TKO). Tento oznam je veľmi dúležitý pre všetky domácnosti v našej obci celý text

náš tip | 2. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Zasielanie aktualít

Ak chcete aktuálne informácie - oznamy, týkajúce sa obce Kostolište je treba sa zaregistrovať na stránke obce "www.kostoliste.sk" (dolu na ľavej strane)
Po zaslaní Vašej mailovej adtresy Vám na túto adresu bude doručený link - odkaz, ktorý je potrebné potvrdiť. Týmto sa Vám otvorí odkaz na www.kostoliste.sk kde bude uvedená Vaša úspešná registrácia na odber noviniek celý text

náš tip | 24. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
PET

Nový systém zberu separovaného odpadu

Oboznámenie občanov o novom systéme zberu separovaného odpadu v obci Kostolište celý text

náš tip | 13. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Spôsob výberu poplatkov za odpady na odpadovom dvore v Kostolišti od 1.1.2016

Nakoľko v súlade s novelou Zákona NRSR o odpadoch a VZN 2/2015 a 3/2015 nastáva zmena v spoplatnení drobných stavebných odpadov, Obecný úrad v Kostolišti zaviedol spôsob spoplatňovania týchto druhov odpadov:
celý text

ostatné, náš tip | 12. 1. 2016 | Autor:

Zasielanie správ emailom

Spôsob,akým Vám možno doručovať aktuálne správy, hlásenia a oznamy Obecného úradu priamo na Vašu mailovú adresu. celý text

náš tip | 31. 12. 2015 | Autor:

Prevencia kriminality

Vážení spoluobčania,
Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti. celý text

náš tip | 1. 10. 2015 | Autor: