Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Súbory na stiahnutie

Aktuálne všeobecne záväzné nariadenia na rok 2015

VZN 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 1325x | 02.10.2015

VZN 6/2014 o poplatkoch za zvoz a skládkovanie TKO Stiahnuté: 1219x | 02.10.2015

Príloha k VZN 6/2014 o poplatkoch za zvoz a skládkovanie TKO Stiahnuté: 1242x | 02.10.2015

Územný plán obce Kostolište ( schválený v 2007 )

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 1361x | 30.09.2015

Všeobecne závazné nariadenia ( VZN ) obecného zastupiteľstva

VZN 3-2008 O zásadách hospodárenia s majetkom obci Stiahnuté: 1283x | 30.09.2015

VZN 8-2008 O poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi Stiahnuté: 1257x | 30.09.2015

VZN 8-2008 Prílohy Stiahnuté: 1244x | 30.09.2015

VZN 1-2009 O vylepovaní predvolebných plagátov Stiahnuté: 1207x | 30.09.2015

VZN 9-2008 O poskytovaní dotácií Stiahnuté: 1228x | 30.09.2015

VZN 2-2009 Opatrovateľská služba na rok 2014 Stiahnuté: 1213x | 30.09.2015

VZN 1-2010 O výške príspevku v Materskej škole Stiahnuté: 1180x | 30.09.2015

VZN 1-2011 Prevádzkový poriadok detského ihriska Stiahnuté: 1188x | 30.09.2015

VZN 4-2011 O užívaní verejných priestranstiev na rok 2012 Stiahnuté: 1284x | 30.09.2015

VZN 1-2013 O určení výšky fin. prostriedkov na origin. kompetencie -školstvo Stiahnuté: 1231x | 30.09.2015

VZN 3-2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi v obci Kostolište Stiahnuté: 1217x | 30.09.2015

Ohlasovanie poplatku TKO právnicke osoby Stiahnuté: 1202x | 30.09.2015

Ohlasovanie poplatku TKO občania Stiahnuté: 1183x | 30.09.2015

VZN 06/2014 o poplatkoch za zvoz a likvidáciu TKO Stiahnuté: 1186x | 30.09.2015

Príloha k VZN6/2014 Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO Stiahnuté: 1155x | 30.09.2015

VZN 05/2014 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 1248x | 30.09.2015

Stránka