Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - Ing.Peter Havel

Vyvesené: 12. 1. 2018

Dátum zvesenia: 29. 1. 2018

Zodpovedá: Daniela Chovancová

Späť